POLITYKA PRYWATNOŚCI
Bigblu poważnie podchodzi do Twojej prywatności. Zapoznaj się z poniższą polityką prywatności, która szczegółowo opisuje informacje, które od Ciebie zbieramy, sposoby, w jakie je wykorzystujemy, aby strona była dla Ciebie lepsza, a także w jaki sposób zapewniamy bezpieczeostwo tych informacji. Przestrzegamy w pełni europejskich zasad ochrony danych, które mówią, że dane muszą byd:

 • Przetworzone rzetelnie i zgodnie z prawem;
 • Przetwarzane do ograniczonych i specyficznych celów;
 • Odpowiednie i specyficzne;
 • Dokładne;
 • Nie trzymane dłużej niż to konieczne;
 • Przetwarzane zgodnie z prawami właściciela danych;
 • Bezpieczne;
 • Nie przekazywane do innych krajów bez odpowiedniej ochrony. 

Bardzo poważnie traktujemy Twoją prywatnośd i bezpieczeostwo Twoich danych osobowych. Przestrzegamy ustawy o ochronie danych z 1998 roku, a firma Bigblu Operations Ltd jest zarejestrowana w Biurze ds. Informacji (ICO nr rejestracji ZA185169).

CO OBEJMUJE POLITYKA PRYWATNOŚCI BIGBLU
Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje przetwarzanie przez Bigblu informacji umożliwiających identyfikację osób, które Bigblu zbiera, gdy użytkownik znajduje się na naszych stronach internetowych.

Zasady te nie dotyczą praktyk firm, które nie są właścicielami lub kontrolują, ani osób, których firma Bigblu nie zatrudnia ani którymi nie zarządza.

Na stronach Bigblu mogą znajdowad się linki, które prowadzą do innych stron internetowych. Upewnij się, że zapoznałeś się z polityką prywatności każdej innej strony, która może poprosid o dane osobowe, zanim się na niej zarejestrujesz.

JAKIEGO RODZAJU INFORMACJE ZBIERAMY I W JAKI SPOSÓB JEWYKORZYSTUJEMY
Bigblu gromadzi minimalną ilośd informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, a także wszelkie informacje, które przekazujesz nam, przesyłając dowolny formularz kontaktowy na stronie internetowej Bigblu.

Bigblu automatycznie odbiera i zapisuje informacje w naszych dziennikach serwera z przeglądarki, w tym adres IP, typ przeglądarki i strony, które oglądasz.

Bigblu wykorzystuje te informacje w następujący sposób:

 • Te informacje pozwalają nam dostosowad reklamę i zawartośd strony internetowej i ukierunkowad rozwój witryny w sposób najbardziej odpowiadający Twoim potrzebom i zainteresowaniom.
 • Możemy wykorzystad te informacje, aby skontaktowad się z Tobą w sprawie naszych konkursów, ofert specjalnych i promocji.
 • Wszystkie transakcje online są przetwarzane przy użyciu najnowocześniejszego szyfrowania SSL za pomocą systemów SagePay (Protx).

WYBÓR / MOŻLIWOŚD REZYGNACJI
Użytkownicy Bigblu mają możliwośd zrezygnowania z otrzymywania informacji w momencie rejestracji. Jeśli później chcesz zmienid tę opcję, możesz wysład do nas wiadomośd e-mail lub napisad do nas i poprosid o usunięcie Twojego nazwiska z naszej listy kontaktów. Możesznapisad do nasnaadres:Bigblu Operations Ltd, Broadband House, 108 Churchill Road, Bicester, Oxon, OX26 4XD.
Nie wysyłamy e-maili marketingowych na osobisty adres email (spam).

CIASTECZKA (COOKIES)
Ta strona używa plików cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Niektóre z tych plików są niezbędne, aby nasza witryna działała, a inne pomagają nam ją ulepszad, dając nam wgląd w sposób korzystania z witryny.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI I UJAWNIANIE INFORMACJI
Bigblu nie będzie sprzedawad, udostępniad ani wynajmowad nikomu postronnemu swoich danych osobowych.

Bigblu jest wyłącznym właścicielem informacji zebranych na tej stronie.

Bigblu może przesyład informacje umożliwiające identyfikację użytkownika innym firmom lub osobom, gdy: Musimy udostępnid informacje, aby świadczyd usługę, którą zamówiłeś; Musimy przesład informacje do firm członkowskich, które działają w imieniu firmy Bigblu, aby świadczyd Ci usługi. (O ile nie mówimy inaczej, firmy te nie mają prawa wykorzystywad danych osobowych, które im dostarczamy, poza to, co jest konieczne). albo kiedy… Odpowiadamy na wezwania prawne, orzeczenia sądowe lub inne procesy prawne.

POTRZEBUJESZ LUB CHCESZ ZMIENID SWOJE DANE OSOBOWE?
Czy Twój email się zmienił? Czy nie chcesz już otrzymywad od nas informacji o ofertach specjalnych? Wyślij wiadomośd email do Bigblu, aby poinformowad nas o wszelkich zmianach adresu email, lub jeśli chcesz byd usunięty z naszej listy kontaktów.

Zapewniamy bezpieczeostwo Twoich danych osobowych.

Ta strona internetowa podejmuje wszelkie środki ostrożności w celu ochrony informacji użytkowników zarówno w trybie on-line, jak i offline.

Nie łączymy danych osobowych z otrzymanymi informacjami administracyjnymi.

Nie będziemy kupowad innych informacji, które mogą byd powiązane z Twoimi danymi osobowymi.

ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI
Bigblu może od czasu do czasu zmieniad niniejszą politykę w celu uwzględnienia zmian w witrynie i zmian zebranych informacji. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w sposobie, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe, powiadomimy Cię o tym, publikując na naszych stronach wyraźne ogłoszenie.